CRETAN ANIMAL PROTECTION

Subtitle

We are a small Greek Registered Not for Profit Charity who work tirelessly from a UK base to rescue and re-home many abandoned pups, dogs, kittens and cats on Crete. We are a small charity working 24/7 with the help of volunteers. We are entirely self funded and rely on kind donations and fundraising to pay vet bills, food bills and general care.
All CAP dogs are in private volunteer foster homes not a shelter so we can assess character and socialise them as much as possible before they are adopted. However, we do at times help other dog charities on Crete to transport and rehome dogs and cats in the UK.
Please take a look at our website and consider rescuing one of our many dogs. Transport can be arranged to get them to you. For further information please complete a contact form and someone will respond as soon as possible.  We have full adoption procedure,costs and application form on the ADOPTIONS page ...Thanks for visiting the site!


Cretan Animal Protection (CAP) is een non-profit organisatie die geregistreerd is in Griekenland en werkt vanuit een uitvalbasis in Engeland voor de zwerfdieren op Kreta. CAP laat talloze zwerfdieren verzorgen, opvangen en gereed maken voor de adoptie en de reis. Wij zijn een kleine liefdadigheidsorganisatie die 24 uur per dag hulp biedt met behulp van vrijwilligers, lokaal en internationaal. Voor de financieren van dit alles zijn we afhankelijk van fondswerving en donaties voor de dierenartskosten, voedsel en algemene zorg. De meeste dieren van CAP worden opgevangen in privé-situaties bij gastgezinnen (vrijwilligers) zodat wij het karakter van dieren kunnen beoordelen en de dieren zo veel mogelijk kunnen socialiseren voordat ze ter adoptie worden aangeboden. Echter helpen wij soms ook andere liefdadigheidsorganisaties op Kreta door hun honden en katten te laten adopteren en te transporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Kijk eens op onze website en overweeg om een hond of kat te adopteren. Transport kan worden geregeld om ze naar de plaats van bestemming te brengen. Voor nadere informatie kunt u een contactformulier invullen en iemand zal zo snel mogelijk reageren. Bedankt voor het bezoeken van de site!

Charity No: 997855302